گزارش تصویری :

تیزر اولین رویداد را از دست ندهید :

شبکه اجتماعی فیس نما در سال 90 با هدف ایجاد رقابت با سایر شبکه اجتماعی بیگانه که توانسته بودند تاثیر مخربی را در اون مقطع زمانی به وجود بیارند ،به وجود آمد ….

© 2016 Hesabam.ir | Made with love.
Top