گزارش اولین دوره استارتاپ گرایند بوشهر – فیس نما

[divider type=”1″]

[/divider]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/2″]

گزارش تصویری :

[divider type=”1″]

[/divider]

[/column]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/2″ last=”true”]

تیزر اولین رویداد را از دست ندهید :

[divider type=”1″]

[/divider]

[/column]

[divider type=”1″]

[/divider]

شبکه اجتماعی فیس نما در سال 90 با هدف ایجاد رقابت با سایر شبکه اجتماعی بیگانه که توانسته بودند تاثیر مخربی را در اون مقطع زمانی به وجود بیارند ،به وجود آمد ….